Is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) verplicht?

Geschreven door

Anna Roell
26 maart, 2024

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

In het bedrijfsleven is het welzijn van werknemers belangrijk om ziekteverzuim te beperken en medewerkers verbonden te houden. Een begrip wat je steeds vaker hoort, is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Maar is een PMO verplicht? In dit artikel lees je of een PMO verplicht is, hoe je dit toepast en wat de voordelen zijn.

Is een PMO verplicht volgens de Arbowet?

De Arbowet stelt specifieke eisen aan de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers op het werk. Volgens artikel 18 van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun werknemers periodiek een onderzoek te laten ondergaan. Het doel hiervan is om de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoewel de wet verplicht dat een PMO moet worden aangeboden, geeft het geen strikte richtlijnen over de frequentie of specifieke inhoud van het onderzoek. Dit wordt meestal bepaald in overleg met bedrijfsartsen en is afhankelijk van de risico’s in een branche of organisatie (Wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenwet – BWBR0010346, 2023).

Uitzonderingen voor een verplichte PMO

Meestal is deelname aan een preventief medisch onderzoek (PMO) voor werknemers niet verplicht. In bepaalde sectoren, zoals de bouw en de agrarische sector, is het wel vereist vanwege risico’s zoals gehoorschade of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet je als werknemer ook een PMO ondergaan als je meer dan 55 nachtdiensten per jaar werkt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019).

Voor wie is een PMO bedoeld?

Een PMO is bedoeld voor alle werkenden; het is niet alleen voor medewerkers die in risicovolle omgevingen werken. Of je een kantoorbaan hebt of in de bouw werkt, een PMO biedt waardevolle inzichten in je gezondheid en helpt potentiële risico’s vroegtijdig te identificeren (Wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenwet – BWBR0010346, 2023).

De voordelen voor werknemers

Deelname aan een PMO biedt werknemers verschillende voordelen. Het stelt ze in staat om vroegtijdig inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en potentiële risico’s. They also receive adviceaOok ontvangen ze advies over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door aanpassingen in hun leefstijl of werkomgeving. Dit is niet alleen goed voor het welzijn, maar werkt ook preventief tegen mogelijke gezondheidsproblemen op lange termijn (Ik wil misschien een gezondheidstest doen | Thuisarts.nl, 2019).

De voordelen voor werkgevers

Ook voor werkgevers zijn er voordelen verbonden aan het aanbieden van een PMO. Door in te zetten op de gezondheid en het welzijn van medewerkers wordt het ziekteverzuim en de daaraan gerelateerde kosten verminderd. Daarnaast draagt een gezonde werkomgeving bij aan een hogere productiviteit en werknemerstevredenheid. Bovendien toont het aanbieden van een PMO aan dat je als werkgever waarde hecht aan goed werkgeverschap, wat bijdraagt aan een positief bedrijfsimago en de loyaliteit van medewerkers versterkt (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.).

Hoe pas je een Preventief Medisch Onderzoek in de praktijk toe?

Het toepassen van een PMO in de praktijk begint met het helder krijgen van de organisatorische behoeften en risico’s. Een PMO bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een medewerkersonderzoek dat bestaat uit een vragenlijst en een preventieve gezondheidstest.
  2. Feedback aan de medewerker over de gezondheidssituatie en eventuele risico’s.
  3. Advies aan de medewerker over het verbeteren van de gezondheid, indien nodig.

De resultaten bieden inzicht in de gezondheidstoestand van werknemers en kunnen worden gebruikt om gerichte maatregelen te nemen voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn op de werkvloer.

Hoe vaak moet je een PMO doen?

De frequentie van een PMO hangt af van diverse factoren, zoals de aard van het werk, de leeftijd van de medewerkers en de algemene gezondheidsrisico’s binnen de organisatie. Hoewel de Arbowet geen specifieke frequentie voorschrijft, is het raadzaam om in overleg met de bedrijfsarts en op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een passend schema op te stellen (Wetten.nl – Regeling – Arbeidsomstandighedenwet – BWBR0010346, 2023).

Hoe zit het met de privacy?

Bij het uitvoeren van een PMO is de privacy van werknemers van het grootste belang. De individuele resultaten van een PMO vallen onder het medisch beroepsgeheim en mogen niet met de werkgever gedeeld worden zonder toestemming van de werknemer. Werkgevers ontvangen enkel geanonimiseerde, geaggregeerde data die geen individuele identificatie mogelijk maken (Beroepsgeheim, 2023). Ook met een preventieve gezondheidstest van Homed-IQ is de privacy van werknemers gewaarborgd.

Preventief Medisch Onderzoek bestellen

Ben je overtuigd van de voordelen van een PMO en wil je dit implementeren in jouw organisatie? Bestel onze preventieve gezondheidstest voor je medewerkers. Met deze test nemen medewerkers thuis of op het werk eenvoudig een vingerpriktest af. Dit wordt vervolgens verstuurd naar ons gecertificeerd lab. Binnen enkele dagen ontvangt de medewerker de resultaten en weet hij of zij hoe het staat met de gezondheid.

Gebruikte bronnen

Over de auteur

Anna Roell

Anna is opgeleid tot verpleegster en gezondheidseconoom, gespecialiseerd in epidemiologie, en combineert haar medische en wetenschappelijke interesses. Haar doel is om het begrip van medische informatie bij anderen te verbeteren en deze op een begrijpelijke manier over te brengen. Anna komt oorspronkelijk uit Duitsland en woont nu in Amsterdam. Wat ze het meest waardeert aan wonen in Amsterdam is de open-minded, actieve houding van de mensen, de markten en de prachtige natuur in de omgeving van Amsterdam.