Wat is Preventief Medisch Onderzoek?

Geschreven door

Anna Roell
13 september, 2023

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Niets is vervelender binnen een bedrijf dan een hoog ziekteverzuim. Dit brengt extra kosten en stress met zich mee. Om dit in de toekomst te voorkomen is een Preventief Medisch Onderzoek onder jouw medewerkers een goede uitkomst. Maar wat houdt een Preventief Medisch Onderzoek in? Lees snel verder en ontdek hét middel om onnodig verzuim te voorkomen!

Preventief Medisch Onderzoek, wat is het?

Een Preventief Medisch Onderzoek, oftewel een PMO, is een onderzoek waarbij de gezondheid van medewerkers in kaart wordt gebracht. Met deze gezondheidscheck kunnen eventuele gezondheidsrisico’s op tijd worden ontdekt en preventieve maatregelen worden genomen. Voor de medewerkers heeft dit als grootste voordeel dat op tijd kan worden ingegrepen door het bedrijf om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen. Op die manier kan bijvoorbeeld een burn-out voorkomen worden. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020).

Een aanvullend onderzoek op de PAGO

Voordat er een PMO uitgevoerd kan worden onder jouw medewerkers, moet er allereerst een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) plaatsvinden. Het doel van dit onderzoek is om de gezondheid van medewerkers te beoordelen en te bewaken in de directe werkomgeving. Hierbij gaat het om allerlei zaken omtrent het werk, zoals onder andere de juiste binnentemperatuur, voldoende natuurlijk licht en de algehele werkdruk.

Met het PAGO onderzoek worden er dus eventuele gezondheidsproblemen of -risico’s, gerelateerd aan het werk, opgespoord. Handig om te weten is dat het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek altijd wordt gedaan door de bedrijfsarts. Om de gezondheid van jouw medewerkers nog beter in kaart te brengen, is het aanvullend PMO onderzoek een uitstekende keuze.

Wat zijn de verschillen tussen een PMO en PAGO?

Het belangrijkste verschil tussen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), is dat PAGO alleen werkomgeving gerelateerd is en bij PMO ook de algemene gezondheid in kaart wordt gebracht. Er wordt onderzocht wat het cholesterol- en lipidengehalte, de bloedsuikerspiegel, vitamine D en vitamine B12 waarden zijn. Ook wordt onderzocht of de medewerker overgewicht heeft. Als het nodig is, wordt advies gegeven om de gezondheid te beschermen en te verbeteren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020).

Waaruit bestaat een Preventief Medisch Onderzoek?

Onze Preventieve gezondheidscheck bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een preventieve gezondheidscheck met behulp van een vingerpriktest.
  • Een laboratoriumrapport voor een eventuele doorverwijzing naar de huisarts.

Wat kost een PMO?

Veel bedrijven kampen vandaag de dag met een hoger ziekteverzuim dan voorgaande jaren. Dit komt veelal doordat de werkdruk is toegenomen. Hierdoor komen ziekmeldingen door psychische klachten, overspannenheid of een burn-out het vaakst voor (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023). In combinatie met psychische klachten lopen werknemers door onopgemerkte lichamelijke gezondheidsproblemen een groot risico op langdurige arbeidsongeschiktheid of verminderde productiviteit op het werk.

Om dit te voorkomen bij jouw medewerkers is een Preventief Medisch Onderzoek op de lange termijn zeer voordelig. De Preventieve Gezondheidscheck voor bedrijven van Homed-IQ kost per medewerker € 89,00 inclusief btw. Deze kosten worden betaald door de werkgever, maar zijn uiteindelijk voordeliger dan de langdurige kosten voor ziekte  (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020).

Is een Preventief Medisch Onderzoek verplicht van de Arbowet?

Volgens artikel 18 van de Arbowet zijn bedrijven verplicht om werknemers periodiek de mogelijkheid te bieden om een PMO te ondergaan (Overheid.nl, 2023). In sommige branches ben je als medewerker verplicht om deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om beroepen in de zorg, bouw en agrarische sector. 

In deze branches kan er onder andere gehoorschade ontstaan en wordt er veelal gewerkt met giftige stoffen. Om te voorkomen dat dit schade oplevert voor de gezondheid is een PMO vaak in de branche specifieke cao opgenomen (FNV, z.d.). Daarnaast is een Preventief Medisch Onderzoek ook verplicht als je meer dan 55 nachtdiensten draait. Bekijk snel de hele PMO lijst om te ontdekken wanneer een PMO verplicht is (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, z.d.).

Hoe wordt een PMO uitgevoerd?

Het laten afnemen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is zeer eenvoudig. Je ontvangt een testkit die alle materialen bevat om een bloedmonster te nemen via een vingerprik. Dit kan zowel thuis als op het werk. De test meet het cholesterol- en lipidengehalte, de bloedsuikerspiegel en het vitamine D- en vitamine B12-gehalte. Na het afnemen van je bloedmonster stuur je de testkit gewoon per post naar het gecertificeerde partnerlaboratorium van Homed-IQ. Binnen een aantal dagen ontvangt jouw medewerker in een beveiligd online portaal de testresultaten.

Daarnaast ontvangt jouw medewerker ook een officieel laboratoriumrapport. Deze kan worden gedeeld met de huisarts voor een eventuele doorverwijzing wanneer dit noodzakelijk is.

Hoe vaak moet je een Preventief Medisch onderzoek doen?

Volgens de Arbowet moet de werkgever periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aanbieden. Hierbij wordt er niet gesproken over hoe vaak dit moet worden uitgevoerd. De voornaamste reden hiervoor is dat het afhankelijk is van de risicofactoren die het werk met zich meebrengt (Overheid.nl, 2023). 

Om je als werkgever een duidelijke richtlijn te geven, is het verstandig om je te laten adviseren door de bedrijfsarts. Samen met jou worden alle risico’s in het werk besproken en hoe vaak een PMO geadviseerd wordt.

Waarom is het als werkgever interessant om een PMO te laten doen voor werknemers?

Enkele voordelen van het uitvoeren van een PMO zijn:

  • Vroegtijdige identificatie van gezondheidsrisico’s.
  • Preventieve maatregelen nemen om verzuim en uitval te voorkomen.
  • Bevordering van de gezondheid en productiviteit van werknemers.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsgezondheid.

Preventieve gezondheidscheck voor bedrijven bestellen

Wil je voor je werknemers een Preventieve Medisch onderzoek laten uitvoeren? Homed-IQ biedt een preventieve gezondheidscheck voor bedrijven die eenvoudig thuis of op het werk kan worden uitgevoerd met alleen een bloedmonster via een vingerprik.

Heb je vragen of wil je advies over de preventieve gezondheidscheck voor bedrijven? Neem vandaag nog contact met ons op.

Over de auteur

Anna Roell

Anna is opgeleid tot verpleegster en gezondheidseconoom, gespecialiseerd in epidemiologie, en combineert haar medische en wetenschappelijke interesses. Haar doel is om het begrip van medische informatie bij anderen te verbeteren en deze op een begrijpelijke manier over te brengen. Anna komt oorspronkelijk uit Duitsland en woont nu in Amsterdam. Wat ze het meest waardeert aan wonen in Amsterdam is de open-minded, actieve houding van de mensen, de markten en de prachtige natuur in de omgeving van Amsterdam.