Waarom een PMO?

Waarom een PMO?

Geschreven door

Lauren Dobischok
16 oktober, 2023

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Binnen bedrijven is er niets vervelender dan een hoog ziekteverzuim. Dit brengt niet alleen extra kosten met zich mee, maar ook stress en verstoringen in de workflow. Om zulk soort problemen te voorkomen, is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) een waardevol hulpmiddel. Maar waarom is een PMO zo belangrijk?

De kracht van preventie

Een Preventief Medisch Onderzoek, oftewel een PMO, is een grondig gezondheidsonderzoek dat de gezondheid van medewerkers in kaart brengt. Dit gaat verder dan alleen de werkomgeving en kijkt naar de algehele gezondheid van het individu. Hierdoor kunnen potentiële gezondheidsrisico’s vroegtijdig worden opgespoord en kunnen zo preventieve maatregelen worden genomen. Dit biedt medewerkers het voordeel dat problemen snel kunnen worden aangepakt, waardoor bijvoorbeeld burn-outs voorkomen kunnen worden.

De voordelen van investeren in een PMO

Het investeren in een PMO heeft verschillende voordelen voor zowel een onderneming als voor de medewerkers. De vier belangrijkste voordelen zijn hieronder toegelicht:

1. Vroegtijdige identificatie van gezondheidsrisico’s

Een PMO helpt bij het vroegtijdig identificeren van potentiële gezondheidsrisico’s bij medewerkers. Dit stelt bedrijven in staat om proactieve maatregelen te nemen voordat gezondheidsproblemen ernstiger worden.

2. Voorkomen van verzuim en uitval

Door gezondheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken, kan een bedrijf verzuim en uitval van medewerkers verminderen. Dit zorgt voor een stabielere werkomgeving en lagere kosten op de lange termijn.

3. Gezondheid en productiviteit bevorderen

Een gezonde medewerker is over het algemeen een productievere medewerker. Door de gezondheid van medewerkers te bevorderen, kan een bedrijf een positieve impact hebben op de productiviteit en het welzijn van het personeel.

4. Wettelijke verplichtingen en juridische bescherming

Volgens artikel 18 van de Arbowet zijn bedrijven verplicht om werknemers periodiek de mogelijkheid te bieden om een PMO te ondergaan (Overheid, 2023). Door aan deze verplichting te voldoen, kan een bedrijf juridische complicaties voorkomen.

Een PMO is niet alleen een investering in de gezondheid van medewerkers, maar ook in de gezondheid van het bedrijf zelf. Het helpt bij het creëren van een gezondere werkomgeving en het voorkomen van langdurige kosten als gevolg van ziekteverzuim.

Gezonde medewerkers, gezonde organisaties

Als werkgever kun je dus niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van jouw team. Dit is uiteindelijk de sleutel tot een succesvolle en gezonde organisatie. Homed-IQ biedt een preventieve gezondheidstest aan die bedrijven ondersteunt in het uitvoeren van hun PMO. Onze thuistest meet belangrijke biomarkers die niet-gediagnosticeerde symptomen kunnen veroorzaken of kunnen duiden op andere gezondheidsproblemen. Wil je meer weten over hoe een Preventief Medisch Onderzoek van Homediq jouw bedrijf kan helpen? Neem gerust contact op met onze experts voor advies en informatie.

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.