Algemene Voorwaarden - Homediq Europe B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Overeenkomst”) zijn van toepassing op elke aanschaf/bestelling van onze producten en/of diensten die door u als gebruiker bij ons zijn besteld via onze bedrijfswebsite http://www.homediq.com en omvatten alle diensten die aan u worden geleverd nadat een product van Homed-IQ is gekocht via de website, apotheek of (inter)nationale retailer waar de Homed-IQ producten verkrijgbaar zijn. Homediq Europe B.V. (“het Bedrijf”) staat ingeschreven in Nederland, onder KvK registratienummer 77050444, met een geregistreerd hoofdkantoor gevestigd aan Waaier 30b, 2451 VV te Leimuiden.

Deze overeenkomst bevat bepalingen die de aansprakelijkheid van Homediq Europe B.V. jegens u beperken. Lees dit document aandachtig en volledig door, het kopen en/of gebruiken van producten en/of diensten van Homed-IQ betekent acceptatie van onze Algemene Voorwaarden.

De termen “u” en “gebruiker” hebben betrekking op alle personen en entiteiten die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Homed-IQ website, producten en diensten die onder Homediq Europe B.V. staan geregistreerd. In overeenstemming met de bepalingen van de wet met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid, is de toegang tot en het gebruik van de Homediq Europe B.V. website, producten en diensten beperkt tot personen van de wettelijk voorgeschreven leeftijd in uw rechtsgebied. Wanneer u zich registreert bij Homediq Europe B.V., verklaart u derhalve uitdrukkelijk dat u aan deze vereiste voldoet en de gevolgen aanvaardt bij gebleken onwaarheid. Als u niet kunt voldoen aan de voorwaarden in deze paragraaf, adviseren wij u nadrukkelijk zich niet te registreren bij Homediq Europe B.V.

Nadat gebruikmaking van de website door u bevestigd is, stemmen gebruiker en Homediq Europe B.V. uitdrukkelijk in met en accepteren van de hierin opgenomen Algemene Voorwaarden & Privacy beleid.

DISCLAIMER MEDISCH ADVIES

Let op: de website, services, informatie, inhoud en/of gegevens (hierna te noemen ‘Informatie’) die hierin zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Homediq Europe B.V. geeft geen medisch advies op deze website, noch zijn diensten bedoeld om enige vorm van medisch advies te vervangen. Medische expertise moet uitsluitend worden geleverd door een erkende, opgeleide arts of een gekwalificeerde/geregistreerde gezondheidsspecialist. Niets op deze website is bedoeld om een arts/patiëntrelatie tot stand te brengen, noch om de diensten van een erkend opgeleide arts of gezondheidszorgdeskundige te negeren c.q. te vervangen; eveneens is deze website geenszins bedoeld als vervanging voor of door een arts of opgeleide gezondheidsdeskundige gegeven medisch advies.

 1. DEFINITIES

ACCOUNT: het account dat door ons wordt beheerd op naam van de gebruiker om testinformatie te verstrekken of informatie bevat die door gebruiker is verstrekt nadat gebruiker een bestelling heeft geplaatst voor een product of dienst, zich registreert.

GEACCREDITEERD LABORATORIUM: het onafhankelijke laboratorium waar we mee samenwerken om de diagnostische diensten te verstrekken voor de medische testen. De laboratoria zijn ISO/IEC 15189 gecertificeerd.

CONSUMENT: dit betreft de gebruiker zoals gedefinieerd in de consumenten regelgeving.

CONSUMENTEN REGELGEVING: de Europese Unie (consumenteninformatie, annulering en andere rechten) voorschriften 2013 zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN: dit document en alle andere documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen. De Algemene Voorwaarden omvatten ook wijzigingen hierop.

CONTACTPAGINA: de onlinepagina die door een gebruiker gehanteerd kan worden om vragen te stellen over bijv. een aankoop of het testproces.

INCUBATIEPERIODEN: de perioden waarbinnen getest kan worden op aanwezigheid van mogelijke aandoeningen (bijv. SOA’s en/of andere infecties en virussen).

MEDISCH ADVISEUR: een in Nederland/Belgie/Duitsland/Oostenrijk geregistreerd medisch professional.

BESTELLING: het aanbod van een gebruiker om producten en/of diensten van Homediq Europe B.V. te kopen;

ORDERBEVESTIGING: een bevestiging die door ons aan u is verzonden aangaande uw verzoek om de services en producten die in uw bestelling zijn beschreven te willen aanschaffen. Echter, hier is nog geen sprake van een bevestigde bestelling.

BEVESTIGDE BESTELLING: een bestelling die door ons is geaccepteerd, nadat we u de betreffende factuur hebben gemaild en nadat we de volledige betaling inclusief btw hebben ontvangen.

WACHTWOORD: een unieke combinatie van letters en cijfers die nodig is voor toegang tot en gebruik van de website en de persoonlijke diensten.

PRIVACYVERKLARING OF BELEID: de privacyverklaring waarnaar wordt verwezen op de website.

PRODUCT: een door ons verkochte test waarmee u o.a. een bloed-, urine-, vaginale- of anale swab, ontlasting- of speekselmonster kunt afnemen.

REGISTRATIEPROCEDURE: de procedure die wordt gepresenteerd wanneer een gebruiker op de ‘Activeer Uw Test’ knop op de website klikt en waarmee de gebruiker een account kan aanmaken en de individuele test kan registreren.

MONSTER: betekent een bloed-, urine-, speeksel of ander lichaamseigen materiaal van het type dat het erkende onafhankelijke laboratorium nodig heeft om de tests uit te voeren die relevant zijn voor het product dat u bestelt.

DIENSTEN: omvat alle services die worden aangeboden door Homediq Europe B.V.

WEBSITE: onze website op http://www.homediq.com en waar de vereiste context alle inhoud op de website omvat.

SOA: een afkorting voor een Seksueel Overdraagbare Aandoening.

TESTINFORMATIE: de door het geaccrediteerde laboratorium verstrekte informatie met betrekking tot een monster;

WIJ: Homediq Europe B.V. in Nederland;

U: de gebruiker van de website en de persoon die een bestelling plaatst voor producten en/of diensten zoals de context vereist.

 1. AANKOPEN, BETALINGEN, LEVERINGS- EN ANNULERINGSBELEID

2.1 We kunnen geen bestellingen accepteren van gebruikers die woonachtig zijn in landen die niet staan opgenomen op onze website of waarvan het IP-adres zich niet in deze landen bevindt.

2.2 U erkent wanneer u de website bezoekt en / of wanneer u een van de Homed-IQ producten en -services in de winkel koopt dat u 1) minimaal 18 jaar bent; 2) woonachtig bent in een van de landen waarnaar we verzenden zoals vermeld op onze website; 3) u de Homed-IQ website onder uw naam gebruikt en niet namens iemand anders; 4) niemand anders toestaat om de producten, website en onze diensten onder uw naam te gebruiken, noch zich voordoet als iemand anders of uw identiteit probeert te verhullen; 5) onze website bezoekt vanaf een IP-adres in een van de landen die op onze website wordt vermeld; 6) u bent de enige persoon die de Homed-IQ website, onze producten en diensten voor uw zelf gebruikt en geen diensten aan anderen aanbiedt.

2.3 Onze bestelprocedure vereist onder andere dat u het desbetreffende afleveradres opgeeft en bevestigt dat de testinformatie voor u beschikbaar moet worden gesteld in uw beveiligde account omgeving op de Homed-IQ website.

 1. BESTELLINGEN EN BESCHIKBAARHEID

3.1 Al onze producten en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als een product en/of dienst, niet beschikbaar is, informeren we u zo snel mogelijk via telefoon, e-mail of via het winkelpersoneel.

3.2 Nadat u een bestelling bij ons heeft geplaatst voor het product en/of diensten via onze website, ontvangt u een e-mail met een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Alle inkooporders zijn onderhevig aan acceptatie door Homed-IQ en we zijn niet verplicht om een order te accepteren, ongeacht of deze door ons is bevestigd of niet. Bestellingen zijn bindend (i) wanneer we u de factuur na de bestelling sturen; (ii) wanneer we uw creditcard of een andere door ons geaccepteerde betaalmethode in rekening hebben gebracht (‘orderbevestiging’). U dient de factuur onmiddellijk te controleren en ons op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden. Dit kan direct via e-mail naar [email protected]; bij geen reactie zijn de gegevens op de factuur van toepassing op uw bestelling.

3.3 We behouden ons het recht voor om u vóór het bezorgmoment te informeren wanneer een product niet leverbaar is. U hebt de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren en een volledige restitutie te ontvangen.

 1. BETALING VOOR ONZE PRODUCTEN & DIENSTEN

4.1 Wanneer u een product en/of diensten online koopt, omvat de prijs het volgende: de levering van een product aan u, de verzendkosten naar u en retour naar het lab, evenals de levering van testservices door het laboratorium en de levering van testinformatie aan u online, per mail of per telefoon (op voorwaarde dat u het monster in overeenstemming met wat er in de Algemene Voorwaarden staat tijdig bij het laboratorium heeft ingediend). Wanneer u het product en de diensten in een van de apotheken en/of retailer koopt, is de prijs die u aan de deze partij betaalt voor het product tevens de prijs voor de testdiensten door het laboratorium, de retourverzendkosten en de verstrekking van de testuitslag door ons aan u online, per mail of per telefoon.

4.2 De eindgebruiker stemt ermee in om vooraf en volledig de aankoopprijs, btw (indien van toepassing), vrachtkosten en andere kosten met betrekking tot een bevestigde bestelling te betalen.

4.3 De door u opgegeven betaalmethode wordt geverifieerd. In het geval dit ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, wordt uw bestelling opgeschort of geannuleerd. Het is uw verantwoordelijkheid om elk probleem dat we tegenkomen op te lossen om uw bestelling te kunnen plaatsen. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om de aangegeven betaalmethode te gebruiken en dat u ons (of onze externe betalingsverwerker) machtigt om uw betaalmethode in rekening te brengen voor het volledige bedrag van uw bestelling.

 1. HET LEVERINGSPROCES

5.1 We streven ernaar het product binnen maximaal drie tot vier werkdagen na de orderbevestiging te verzenden naar het afleveradres dat aan ons is verstrekt. Als de leveringslocatie wordt gewijzigd nadat we u de orderbevestiging hebben gestuurd, wordt het product op het oorspronkelijke adres afgeleverd.

5.2 De leverdata bestaan uit (i) de leverdatum van het product; (ii) datum voor het verstrekken van de testinformatie. De leveringsdatum die wij adviseren in een orderbevestiging is bij benadering. Homed-IQ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de geplande leverdata of voor het niet melden van eventuele vertragingen.

5.3 Product gerelateerde risico’s gaan op u over zodra het product is afgeleverd op het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld.

5.4 Stuur een e-mail binnen zeven dagen na ontvangst van het product wanneer u de verkeerde producten, defecte/beschadigde producten of mogelijk items mist. U kunt contact opnemen met [email protected] en vermeld daarbij tenminste de volgende informatie die te vinden is op de orderbevestiging:

– De Homed-IQ productcode

– Bestel-ID van het ontbrekende of defecte item(s)

Hierna zullen wij u zo snel mogelijk een vervangend product toesturen. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als het beschadigd of defect is of als bepaalde items ontbreken in de Homed-IQ testkit.

 1. ANNULERING

6.1 In overeenstemming met de lokale wetgeving heeft u 14 dagen vanaf de dag waarop u het product heeft gekocht zonder opgaaf van reden te annuleren. Na 14 dagen vervalt het annuleringsrecht.

6.2 Informeer ons binnen de aanvaarde termijn over uw beslissing om te annuleren per post of e-mail via [email protected]. U dient het product vervolgens aan ons te retourneren (binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om te annuleren). Het retourneren van goederen is voor uw eigen rekening.

Alleen indien u het product heeft aangeschaft in een van de aangesloten retailers heeft u het recht om het product binnen 14 dagen terug te brengen naar de winkel.

6.3 Wij vergoeden alleen de ontvangen betalingen van uw aankoop indien deze binnen 14 dagen na ontvangst van het product wordt geannuleerd. Wij vergoeden u met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste betaling heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Zoals eerder vermeld zullen de kosten voor het retourneren van het product wel voor uw eigen rekening zijn.

 1. ONZE DIENSTEN

7.1 In geval u het product per post ontvangt of het product in de winkel bij een van de apotheken en/of retailers koopt, dient u het volgende te doen: de test online te registreren en te verbinden aan uw persoonlijke account. Als u de test niet registreert heeft u geen toegang tot uw persoonlijke testinformatie en krijgt u geen testuitslag. U erkent en stemt er hierbij mee in dat u de procedure moet volgen die wordt vermeld in onze Algemene Voorwaarden om gebruik te maken van de diensten die door Homed-IQ worden aangeboden. Bij ons registreren en een account aanmaken is een essentiële vereiste om de maximale services te kunnen leveren.

7.2 Homed-IQ garandeert niet dat de uitgevoerde tests en de daaruit volgende testresultaten als onderdeel van de services 100% nauwkeurig zullen zijn vanwege de aard van de uitgevoerde tests. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat seksueel overdraagbare infecties en/of andere aandoeningen tot zelfs enkele maanden na besmetting niet detecteerbaar kunnen blijven.

7.3 De gebruiker erkent dat door Homed-IQ verstrekte testresultaten geen definitieve diagnose vormen. In een klein aantal gevallen kunnen fout-positieve en fout-negatieve resultaten voorkomen. Er bestaat een klein risico op vals-positieve en vals-negatieve testresultaten bij elke medische test, inclusief tests die in ziekenhuizen en klinieken worden uitgevoerd. Een vals positief resultaat betekent dat er een biomarker is gedetecteerd die in werkelijkheid niet aanwezig is. Een vals negatief resultaat betekent dat de test een biomarker die wel aanwezig is, niet heeft geïdentificeerd. 

Houd er rekening mee dat iemand met een negatief, niet-reactief of niet-gedetecteerd testresultaat nog steeds een infectieziekte kan hebben. Tegelijkertijd kan een persoon met een positief, reactief of gedetecteerd resultaat vrij zijn van een infectieziekte. Daarom raden we ten zeerste aan om alle positieve, reactieve of gedetecteerde resultaten te laten verifiëren door een bevoegd arts. Neem het laboratoriumrapport van het testresultaat mee naar uw arts. De arts zal op basis van zijn/haar medische oordeel bepalen of een bevestigingstest nodig is. Homed-IQ is niet aansprakelijk voor kosten in verband met bevestigingstesten.  Mochten wij besluiten om kosten in rekening te brengen bij een klant, dan zal dit maximaal de aankoopprijs van die specifieke test zijn en niets meer. Verder, als de testresultaten normaal zijn, maar de symptomen blijven, moet u worden onderzocht door uw arts of een andere bevoegde zorgprofessional.

7.4 U erkent dat het testresultaat geen definitieve diagnose is. Iemand met een verhoogde PSA-waarde heeft bijvoorbeeld mogelijk geen prostaatkanker of een andere vorm van prostaatziekte. Iemand met een normale PSA-waarde kan ook prostaatkanker of een andere vorm van prostaatziekte hebben. Abnormale of verhoogde PSA-testresultaten vereisen vervolgonderzoek door een gekwalificeerde arts. Hetzelfde kan gebeuren met elke andere test die Homed-IQ aanbiedt.

De Diensten zijn beperkt tot de diensten zoals gedefinieerd in Artikel 1 (Definities). Als u naast de Diensten medisch advies of begeleiding nodig hebt, moet u het advies inwinnen van uw arts of een andere gediplomeerde zorgverlener. In sommige gevallen kan een medewerker van Homed-IQ contact met u opnemen over een testresultaat, Product of Dienst. Dergelijk contact, en eventuele discussies hierover, worden aangeboden uit beleefdheid en niet als onderdeel van de diagnose of behandeling van een ziekte of om te worden beschouwd als de uitoefening van geneeskunde, verpleging of enig ander beroep. Raadpleeg in ieder geval een bevoegd arts als u vragen hebt over tests of testresultaten.

7.5 Onze diensten zijn beperkt tot de diensten zoals gedefinieerd op de website. Als u naast de bestaande services specialistisch hulp of advies nodig heeft, kunnen we u helaas niet verder helpen.

7.6 Elke niet-nakoming van uw verplichtingen zoals beschreven in deze clausule, valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.

7.7 Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten, garandeert en bevestigt u dat u wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan en dat u minimaal 18 jaar oud bent.

7.8

– lage, normale of hoge waarden vormen geen definitieve diagnose en vervolgtesten uitgevoerd door een medische professional zijn vereist om een definitieve diagnose te vormen voor vruchtbaarheidstesten, gezondheidstesten, SOA testen en alle andere Homed-IQ testen.

 – de incubatietijd is de periode van blootstelling tot aan de tijd dat een infectie detecteerbaar wordt in het lichaam van een persoon. Verschillende virussen en infecties hebben verschillende incubatietijden en kunnen enkele maanden of langer duren om detecteerbaar te worden. Het kan bijvoorbeeld 30 tot 90 dagen duren voordat het HIV-virus detecteerbaar wordt, terwijl andere virussen zoals Hepatitis B en Hepatitis C er meer dan 180 dagen over kunnen doen om detecteerbaar te worden. Incubatieperioden kunnen voor iedereen variëren en het wordt aanbevolen om opnieuw te testen: 1) als u hebt getest voordat de relevante incubatieperiode comfortabel is verstreken (vanaf het moment van potentiële blootstelling); 2) als u vermoedt dat de infectie zich vervolgens heeft ontwikkeld; of 3) als u in de tussentijd mogelijk bent blootgesteld aan een andere infectie.

U verbindt zich ertoe:

– om de stappen in de meegeleverde gebruiksaanwijzing en/of beschikbare video instructies nauwlettend te volgen die bij het product zijn inbegrepen, om daarna het monster terug te sturen binnen het tijdsbestek uiteengezet in clausule 8.1.

– om ons, wanneer daarom wordt gevraagd, de informatie of het identiteitsbewijs te verstrekken dat we van tijd tot tijd volgens de toepasselijke wetgeving van u nodig kunnen hebben.

– om ons naar eer en geweten informatie te verstrekken die de testresultaten kan beïnvloeden.

– om de website, de producten en de diensten alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.

Bovendien verbindt u zich er verder toe om geen klacht in te dienen of vragen te stellen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, om geen van onze medewerkers of die van het geaccrediteerde laboratorium te beledigen of angst aan te jagen of een van onze medewerkers lastig te vallen. Tevens verbindt u zich de producten en/of diensten niet te gebruiken voor wederverkoop of op enige manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving. U erkent en stemt ermee in dat wanneer u een bestelling plaatst voor de diensten via deze website inclusief het aanschaffen van een of meer producten via de aangesloten retailers, u de producten zelf hebt geselecteerd en geen advies van ons hebt ontvangen.

 1. INSTUREN VAN HET TESTMATERIAAL

8.1 Houd er rekening mee dat u bij het insturen van het testmateriaal het reageerbuisje tot de aangegeven lijn moet vullen. Hetzelfde geldt voor al onze andere testen die mogelijk andere hoeveelheden behoeven. Als u onvoldoende testmateriaal verstrekt, ontvangt u geen uitslag. Een eenvoudig stapsgewijs proces is te vinden in de gebruiksaanwijzing. Lees dit zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de stappen van het testproces goed en succesvol doorloopt. Voor de vaginale test verzoeken we u net als voor alle andere producten om goed de gebruiksaanwijzing te lezen. Vervolgens plaatst u het testmonster, na afname, in een prepaid envelop of in een gefrankeerde retourdoos en dient u het testpakket onmiddellijk (lees: direct na afname) te sturen naar het laboratorium. U wordt verzocht om geen Track&Trace toe te voegen, aangezien dit de verzending naar het laboratorium ernstig zal vertragen.

 1. UW ACCOUNT INSTELLEN

9.1 Om testresultaten te verkrijgen, moet u een account op de website hebben aangemaakt en de test hebben geactiveerd met behulp van de unieke ID-code die duidelijk op het product staat vermeld.

9.2 De gebruiker stemt ermee in om slechts één account bij ons aan te maken via de website en niet om een gebruikersaccount te dupliceren. Wanneer u een account bij ons aanmaakt, stemt u ermee in de juiste contactgegevens te verstrekken en de vragenlijst zorgvuldig te beantwoorden aangezien deze worden gebruikt als ondersteuning van ons medisch team.

9.3 Om een account aan te maken, gaat u naar ‘login’ rechtsboven op de homepage van de website. Volg de stappen en geef de details op wanneer daarom wordt gevraagd. Het is van vitaal belang dat u ons correcte, nauwkeurige en volledige details verstrekt en dat u ons op de hoogte stelt zodra deze gegevens in de tussentijd wijzigen.

9.4 Om een individuele testkit te registreren, logt u in op uw bestaande account of maakt u een nieuw account aan. Vervolgens kunt u uw test activeren door de unieke test ID-code in te geven. U kunt uw test ook activeren door direct op de knop ‘Activeer Uw Testkit’ te klikken en de beschreven stappen te volgen.

9.5 Om te toetsen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dient u ons Privacy- en Cookiebeleid te lezen. Deze kunt u vinden onderaan de website.

9.6 Om u bij ons te registreren moet u een wachtwoord ingeven. U bent ervoor verantwoordelijk dat het wachtwoord waarvoor u heeft gekozen vertrouwelijk wordt gehouden, niet aan anderen wordt bekendgemaakt en alleen door u wordt gebruikt.

9.7 Naast de verantwoordelijkheid voor een sterk wachtwoord wordt u ook verantwoordelijk gehouden voor: (i) alle transacties of activiteiten die worden uitgevoerd met uw account en wachtwoord; (ii) ervoor te zorgen dat het systeem dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het Homed-IQ account veilig is, niet onbeheerd wordt achtergelaten tenzij u het account volledig hebt verlaten en dat uw wachtwoord niet door anderen van het systeem kan worden opgehaald.

9.8 Als u weet of vermoedt dat uw account of wachtwoord bij een derde bekend is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Als u dit niet doet, bent u persoonlijk aansprakelijk en volledig verantwoordelijk totdat u ons hiervan op de hoogte stelt. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als een e-mail die we u sturen of informatie waarover we u informeren (via uw account) wordt gezien of ontvangen door of toegankelijk is voor derden. Dit omvat ook alle emotionele stress die u of een derde partij wordt toegebracht omdat de derde partij op de hoogte is van het feit dat wij u mededelingen of testresultaten hebben gestuurd.

 1. TESTINFORMATIE

10.1 U ontvangt een e-mail en/of sms bericht met een melding wanneer de testresultaten beschikbaar zijn gesteld aan u in uw account. De testresultaten worden in duidelijke taal opgesteld zodat u de inhoud ervan eenvoudig kunt begrijpen. Als uw testinformatie negatief of niet-reactief is, raadpleegt u paragraaf 7.8 van deze algemene voorwaarden en de website over de mogelijke relevantie van incubatietijden.

10.2 Een bevestigende test van een gekwalificeerde arts is noodzakelijk als u een positief, reactief of gedetecteerd resultaat heeft ontvangen. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts.

10.3 Met betrekking tot een gebruiker wiens testinformatie een positief, reactief, gedetecteerd of verhoogd resultaat aangeeft, omvatten onze services: dat we de gebruiker adviseren om contact op te nemen met zijn of haar huisarts.

10.4 Als u producten en diensten koopt en testinformatie ontvangt binnen een voor u relevante windowperiode, ongeacht de testinformatie, zult u opnieuw moeten testen via ons of via uw huisarts. Als u zich zorgen maakt over de test en/of de testuitslag verzoeken we u om ons of uw eigen arts raadplegen.

 1. DISCLAIMERS EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Wij, onze gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, werknemers en leveranciers, geven geen garanties of verklaringen over de inhoud (inclusief de gebruikersinhoud) van de Homediq Europe B.V.-website, goederen en aankopen, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid ervan.

11.2 U, de consument, “gebruiker” hebt bepaalde wettelijke rechten. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door toepasselijk recht. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal pogen aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken die niet kan worden uitgesloten onder toepasselijk recht.

11.3 De producten en diensten worden geleverd “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie. Wij doen hierbij afstand van alle garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geen inbreuk op de rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel.

11.4 Naast de hierboven genoemde garantieverklaringen, toegestaan door de wet, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg-, speciale of incidentele schade, inclusief schade voor verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van winst, verlies van emotioneel welzijn veroorzaakt door de testinformatie/resultaten, of verliezen geleden door een derde partij, die voortvloeien uit of verband houden met de producten en/of diensten die Homediq Europe B.V. te bieden heeft, zelfs als we de mogelijkheid van dergelijke schade kenden of hadden moeten weten.

11.5 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op de Homed-IQ producten, al dan niet in contract, 100% overschrijden van het bedrag dat u voor de producten en diensten van Homed-IQ heeft betaald.

11.6 Niet-naleving van uw verplichtingen of verbintenissen die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, leidt er nooit toe dat wij in strijd zijn met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

11.7 Homediq Europe B.V. is niet verplicht om de diensten te verlenen als in het geval u de instructies betreffende het bestellen, het gebruik van de producten, het verstrekken van een testmonster en het terugzenden van het monster in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden niet hebt gevolgd.

11.8 De afbeeldingen van een product op onze website kan afwijken van het feitelijke product en/of de specificatie, wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige discrepantie hieromtrent.

11.9 De bepalingen van deze clausule blijven volledig van kracht na het verstrijken of de beëindiging van deze overeenkomst.

 1. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

12.1 Homediq Europe B.V. is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vertraging in de uitvoering van, of verzuim in de uitvoering van enige verplichting onder deze Algemene Voorwaarden of onder een bestelling die direct of indirect wordt veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

12.2 Voor deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing op de constructie, interpretatie en toepassing. Door onze website te gebruiken en met betrekking tot enig geschil dat hieruit voortvloeit, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Op voorwaarde altijd dat niets in dit document u het recht ontneemt op grond van de relevante wetgeving inzake consumentenbescherming om een procedure in te voeren in het land waar u resideert.

12.3 Elke tekortkoming of vertraging bij het afdwingen van een van deze Algemene voorwaarden van onze kant houdt geen verklaring van afstand van onze rechten jegens u in en doet op geen enkele manier afbreuk aan ons recht om nakoming daarvan te verlangen.

12.4 Om ons in staat te stellen de diensten aan u te leveren, kunnen we de levering van de diensten uitbesteden of delegeren aan elke entiteit die diensten aan ons levert. Geen enkele onder aanneming of delegatie ontslaat ons van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

12.5 Op het moment dat u elektronisch met ons communiceert wanneer u de website gebruikt of ons een e-mail stuurt, stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

12.6 Als enig deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig, niet-afdwingbaar of verboden wordt in welk opzicht dan ook onder enige toepasselijke wet- of regelgeving, wordt een dergelijke bepaling of deel daarvan geacht geen deel uit te maken van het contract tussen ons. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden blijft onverminderd van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2023.