Gezondheid in bedrijven

Contact

Wat is een PMO?

Op grond van artikel 18 van de Arbowet zijn bedrijven verplicht om werknemers periodiek de gelegenheid te geven een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan. Bestaande PMO’s bestaan vaak uit een bedrijfsarts of een onderzoek. Met behulp van nieuwe testtechnologieën kan HomedIQ via een zelftest nieuwe inzichten bieden in diverse biomarkers. Deze zelftesten zijn eenvoudig thuis uit te voeren, waardoor de effectiviteit van het PMO toeneemt en het gemakkelijk in te voeren is.

Ziekteverzuim is een groeiend probleem onder bedrijven: in 2021 meldden 54 op de 1000 werknemers zich ziek (CBS, 2021). Een zieke werknemer kan zijn werkgever tussen de 250 en 400 euro per dag kosten (ZilverenKruis). Door werknemers inzicht te geven in bepaalde markers in hun bloed kunnen personen werken aan het aanpakken van gezondheidsrisico’s voordat acute ziekte optreedt. Het ziekteverzuim kan tot 20% dalen na het uitvoeren van een PMO (ErasmusMC). Daarnaast kan de productiviteit van je bedrijf met 10% toenemen!

Bedrijfsrapport

PMO’s stellen werknemers niet alleen in staat zich bewust te worden van hun gezondheidstoestand – de werkgever krijgt ook een algemeen overzicht van de gezondheid van het bedrijf. Zo kunnen op de werkplek gerichte interventies worden uitgevoerd om problemen bij de kern aan te pakken.

  • Gegevens op basis van anonieme testresultaten
  • Mogelijkheid om gerichte interventies op de werkplek uit te voeren
  • Follow-up testen
  • Biedt mogelijkheid om de effectiviteit van gezondheidsinterventies te evalueren.

Het testproces

1. Neem je monster af

Activeer je test met de unieke code en vul de online intake-enquête in. Verzamel je bloedmonster en stuur het terug naar het lab. Homed-IQ testkits bevatten alle benodigde materialen en retourpost om je monster compleet te maken.

2. Bekijk je resultaten

Bekijk je testresultaten in je persoonlijke account en vind relevante tips en leefstijladviezen om je gezondheid te optimaliseren. Je kunt ook contact opnemen met ons medische team als je vragen hebt over de inhoud van de testresultaten.

3. Ga aan de slag!

Ga aan de slag met het aanbrengen van noodzakelijke veranderingen op basis van je testresultaten. Pas je leefstijl aan op gebieden waar nog ruimte is voor verbetering of praat met je arts over de resultaten. Maak gebruik van onze digitale platforms en content voor advies.

4. Een tweede meting

Meet je biomarkers na 12 maanden opnieuw en bekijk het effect van veranderingen in je leefstijl of nieuwe gezondheidsinterventies.

Follow-Up

Meet je waarden opnieuw

Na een periode van 12 maanden krijgen werknemers de gelegenheid om zichzelf opnieuw te testen. Op basis van het verschil in resultaten krijgen werknemer en werkgever inzicht in het succes van leefstijlveranderingen en/of gezondheidsinterventies op bedrijfsniveau. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van de toegepaste interventies en of het individu op de goede weg is.

De voordelen

Voor de werknemer:
+ Makkelijk af te nemen vanuit huis
+ Anonieme testresultaten
+ Inzicht in de eigen gezondheid
+ Persoonlijk advies op basis van de testresultaten
Voor de werkgever:
+ Een overzicht op hoog niveau van de gezondheid van je bedrijf.
+ Een meer gerichte aanpak van gezondheidsinterventies op de werkplek
+ Verhoging van de productiviteit
+ Daling van de verzuimkosten

Opties

Met Homed-IQ is het mogelijk om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in je gezondheid en biomarkers als bloedsuiker, cholesterol, lever- en nierfunctie en belangrijke vitaminen en mineralen te volgen. Homed-IQ’s Preventieve Gezondheidstest en Corporate Health Check meten verschillende belangrijke biomarkers uit één enkel bloedmonster.