• dagen
 • Uren
 • Minuten
 • Seconden
Featured Images Blog (4)

Hypothyreoïdie: symptomen en behandeling

Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Zoals je misschien al hebt gelezen in het artikel “Wat zijn normale schildklierwaarden?“, is de schildklier een ongelooflijk belangrijk orgaan in ons lichaam. Even een geheugensteuntje: de schildklier is een kleine klier die in het menselijk lichaam onder het strottenhoofd zit. Zijn belangrijkste taak is het afscheiden van hormonen in het lichaam – hoofdzakelijk de hormonen T3 en T4, die de gehele stofwisseling van een persoon regelen. Goed om te weten: je kunt gemakkelijk en snel jouw TSH-, T3- en T4-niveaus bepalen aan de hand van onze schildklier thuistest

Wat is hypothyreoïdie?

De schildklier verantwoordelijk voor de productie van (stofwisseling)hormonen. Er is sprake van hypothyreoïdie wanneer de schildklier minder hormonen produceert dan het lichaam nodig heeft bijvoorbeeld voor de stofwisseling. Dit betekent dat het lichaam een tekort aan schildklierhormoon heeft, waardoor de stofwisseling vertraagt. Dit kan op zijn beurt leiden tot constipatie, vermoeidheid en gebrek aan energie.

Wat zijn de symptomen van hypothyreoïdie?

Hypothyreoïdie beïnvloedt niet alleen de stofwisseling, maar ook andere organen in het menselijk lichaam. Kenmerkende symptomen van hypothyreoïdie zijn:

 • Ongewenste gewichtstoename
 • Verhoogd cholesterolgehalte (Meer informatie over Cholesterol: Cholesterol en uw gezondheid)
 • Droge en bleke huid
 • Gevoeligheid voor kou
 • Dun haar + haaruitval
 • Chronische constipatie

Oorzaken van hypothyreoïdie

Hypothyreoïdie kan verschillende oorsprongen hebben. Oorzaken kunnen zijn:

 • Verwijdering van de schildklier of bestraling wegens schildklierkanker.
 • Over- of onder bevoorrading van het lichaam met jodium
 • Ontsteking van de schildklier
 • Zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren op de schildklier na therapie
 • Congenitale hypothyreoïdie

Wat te eten bij hypothyreoïdie

Mensen die aan hypothyreoïdie lijden, moeten er ook voor zorgen dat ze voldoende jodium binnenkrijgen, want de schildklier heeft jodium nodig om hormonen te produceren. Adolescenten en volwassenen tot 50 jaar hebben een dagelijkse behoefte aan jodium van 200 microgram. Deze waarde is inderdaad laag, maar voor de meeste mensen nog steeds moeilijk te bereiken. De reden hiervoor is dat Duitsland wordt beschouwd als een gebied met een jodiumtekort en dat het drinkwater, de landbouwgrond en dus het voedsel dat er wordt verbouwd, derhalve jodiumarm zijn.

Wat helpt tegen hypothyreoïdie

Helaas kan hypothyreoïdie niet genezen worden. Dit is echter niet het einde van de wereld, want hypothyreoïdie kan worden behandeld door elke dag hormoontabletten in te nemen. Met de dagelijkse inname van hormoontabletten verdwijnen bijna alle symptomen meestal volledig. Gecontroleerde hypothyreoïdie veroorzaakt meestal geen symptomen.

Literatuur

apotheken-umschau.de. (2017, 8 augustus). Hypothyreoïdie: symptomen en behandeling. Apotheken Umschau. Op 12 mei 2022 ontleend aan https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/schilddruesenunterfunktion-symptome-und-behandlung-734397.html#ursachen-einer-unterfunktion

Beroepsvereniging van Duitse Internisten. (2017, 18 augustus). Oorzaken ” Hypothyreoïdie ” Ziekten ” Internisten im Netz ” Internisten in het Netz. Opgehaald op 12 mei 2022, van https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/schilddruesenunterfunktion/ursachen.html

Feichter, M. (2021a, 22 maart). Hypothyroidisme. NetDoctor. Opgehaald op 12 mei 2022, van https://www.netdoktor.de/krankheiten/schilddruesenunterfunktion/Feichter, M. (2021b, 22 maart). Hypothyreoïdie – voeding. NetDoctor. Op 12 mei 2022 ontleend aan https://www.netdoktor.de/krankheiten/schilddruesenunterfunktion/ernaehrung/

Instituut voor Kwaliteit en Efficiëntie in de Gezondheidszorg (IQWiG). (2021a, 2 juni). Zijn er voordelen aan de behandeling van latente hypothyreoïdie? healthinformation.co.uk. Op 12 mei 2022 ontleend aan https://www.gesundheitsinformation.de/hat-es-vorteile-eine-latente-schilddruesenunterfunktion-zu-behandeln.html

Instituut voor Kwaliteit en Efficiëntie in de Gezondheidszorg (IQWiG). (2021b, 2 juli). Hypothyreoïdie. gesundheitsinformation.de. Opgehaald op 12 mei 2022, van https://www.gesundheitsinformation.de/schilddruesenunterfunktion-hypothyreose.html

Müller, C. (2019, 20 augustus). Jodium – te weinig, te veel of nog goed geleverd. Landeszentrum für Ernährung. Opgehaald op 12 mei 2022, van https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite/wissen/jod-zu-wenig-zu-viel-oder-doch-gut-versorgt

As you may have read in our article What Are Normal Thyroid Levels?, the thyroid is an incredibly important organ in our bodies. If you haven’t, here’s what you should know: The thyroid is a small gland that sits below the larynx. Its main job is to secrete hormones into the body – primarily the hormones T3 and T4, which regulate a person’s overall metabolism or how the body uses energy. You can now quickly and easily measure key hormone levels from the comfort of your own home with Homed-IQ’s Thyroid Blood Test.

What is hypothyroidism?

As already mentioned, the thyroid gland is responsible for the production of (metabolic) hormones. An under-active thyroid occurs when the thyroid produces fewer hormones than the body needs. This means the body lacks thyroid hormone, which slows down the metabolism. This in turn can lead to symptoms such as constipation, fatigue and low mood.

What are the symptoms of an under-active thyroid?

An underactive thyroid affects the entire body. Characteristic symptoms of an underactive thyroid include:

 • Unwanted weight gain
 • Elevated cholesterol levels (also worth reading: cholesterol and your health)
 • Dry and pale skin
 • Sensitivity to cold
 • Weak hair + hair loss
 • Chronic constipation

Causes of hypothyroidism

An under-active thyroid can have different origins. Causes can include:

 • Removal of the thyroid or damage due to radiation for thyroid cancer
 • Too much or too little iodine in the body
 • Thyroid infection
 • Benign and malignant tumors on the thyroid
 • Congenital hypothyroidism

What to eat if you have an under-active thyroid

People who suffer from hypothyroidism should make sure they get enough iodine, because the thyroid gland needs iodine to produce hormones. Adolescents and adults up to the age of 50 have a daily iodine requirement of 200 micrograms. This value is low, but still difficult to achieve for many people. This is because in the Netherlands and other parts of Europe, foods do not naturally contain sufficient iodine to meet daily requirements. Therefore, iodized salt is commonly used to add extra iodine into the diets of individuals.

Treating hypothyroidism

Unfortunately, hypothyroidism cannot be cured. However, this is not the end of the world, because hypothyroidism can be treated with a daily intake of hormone tablets. By consuming hormone tablets daily, symptoms of hypothyroidism usually disappear completely. Medication-controlled hypothyroidism usually causes no symptoms.

Referenties

apotheken-umschau.de. (2017 August 8). Hypothyroidism: Symptoms and Treatment. Pharmacy magazine. Retrieved May 12, 2022, from https://www.apotheken-umschau.de/opathien-symptome/thyroid-under-function-symptome-und-treatment-734397.html#causes-of-an-under-function

Professional association of German internists. (2017, August 18). Causes » Hypothyroidism » Diseases » Internists on the Net ». internists online. Retrieved on May 12, 2022, from https://www.internisten-im-netz.de/opathien/schilddruesenunterfunktion/causes.html

Feichter, M. (2021a, March 22). hypothyroidism. NetDoctor. Retrieved on May 12, 2022, from https://www.netdoktor.de/opathien/schilddruesenunterfunktion/

Feichter, M. (2021b, March 22). Hypothyroidism – Nutrition. NetDoctor. Retrieved on May 12, 2022 from https://www.netdoktor.de/opathien/schilddruesenunterfunktion/ernaehrung/

Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). (2021a, June 2). Are there any benefits to treating latent hypothyroidism? gesundheitsinformation.de. Retrieved on May 12, 2022, from https://www.gesundheitsinformation.de/hat-es-benefits-eine-latente-thyroidusenunterfunktion-zu-behandeln.html

Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). (2021b, July 2). Underactive thyroid (hypothyroidism). gesundheitsinformation.de. Retrieved on May 12, 2022 from https://www.gesundheitsinformation.de/schilddruesenunterfunktion-hypothyreose.html

Müller, C. (2019, August 20). Iodine – too little, too much or well taken care of. National Center for Nutrition. Retrieved May 12, 2022 from https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite/wissen/jod-zu-wenig-zu-viel-oder-doch-gut-versorgt

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.