What is T3?
Schildklier

Wat is T3?

Geschreven door

Lauren Dobischok
29 december, 2022

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Wat is T3? Triiodothyronine (T3) is één van de twee belangrijkste schildklierhormonen en beïnvloedt bijna elk biologisch proces in je lichaam. T3 werkt samen met het schildklierhormoon thyroxine (T4) om de stofwisseling, orgaanfunctie, groei, stemming en slaap te regelen. Het meeste T3 in het bloed is gebonden aan eiwitten, terwijl slechts een klein deel aanwezig is als een vrij hormoon, bekend als FT3. FT3 is de vorm van T3 die bruikbaar is voor je lichaamsweefsels. T3 is belangrijk voor alle lichaamsprocessen en mag niet te hoog of te laag zijn voor een optimale gezondheid.

Wat is T3?

T3 is een hormoon dat gedeeltelijk door de schildklier wordt geproduceerd. Het grootste deel van T3 wordt gemaakt door T4 om te zetten in T3 via een proces dat dejodinatie heet. Zowel T3 als T4 regelen verschillende belangrijke lichaamsprocessen, zoals lichaamstemperatuur, metabolisme, lichaamsgewicht en de kwaliteit en kwantiteit van het haar. T4 wordt omgezet in T3 volgens de behoeften van het lichaam.

T3 beïnvloedt de volgende lichaamsprocessen:

 • Stofwisseling
 • Stemming
 • Lichaamstemperatuur
 • Invloed op groeihormoon
 • Invloed op de hartslag
 • Invloed op de spijsvertering
 • Invloed op mentaal welzijn

Bron: Cleveland Clinic, 2022

Het verschil tussen T3 en FT3

Het meeste T3 is gebonden aan eiwitten in het bloed en is niet bruikbaar voor de lichaamsweefsels. Vrij T3 (FT3) is het T3 in het bloed dat niet gebonden is aan eiwitten en dus bruikbaar is voor het lichaam.

Waar wordt het T3-hormoon gemaakt?

T3 en T4 worden soms aangeduid als één schildklierhormoon, omdat ze in het lichaam samenwerken. T3 is het actieve hormoon dat de lichaamsprocessen beïnvloedt en wordt gemaakt van het inactieve hormoon T4. T4 wordt door het enzym dejodinase via de lever en de nieren omgezet in T3. Dit proces staat bekend als dejodinering. Bij de diodinering wordt een jodium molecuul uit T4 verwijderd, waardoor T3 ontstaat. Het grootste deel van T3 ontstaat door dejodinatie en slechts ongeveer één vijfde wordt rechtstreeks door de schildklier geproduceerd. Terwijl T3 het actieve schildklierhormoon is, is T4 belangrijk voor het transport van T3 naar de plaats waar het nodig is.

Waarom is T3 belangrijk?

T3 maakt deel uit van het complexe endocriene systeem van het lichaam en beïnvloedt allerlei lichaamsprocessen, waaronder de goede werking van de schildklier. Laag T3 kan wijzen op hypothyreoïdie, of een onderactieve schildklier. Omgekeerd kunnen hoge T3-waarden wijzen op hyperthyreoïdie, of een overactieve schildklier. Zowel te veel als te weinig T3 kan vervelende symptomen veroorzaken en kan behandeling vereisen.

Wat zijn normale T3-waarden?

Een gezonde T3 waarde is gerelateerd aan hoe goed de schildklier functioneert. De FT3- en T3-waarden kunnen worden gecontroleerd met een bloedtest. Dit kan worden uitgevoerd bij de huisarts of met een thuistest. Het normale bereik voor T3 is 0,9 tot 2,8 nanomol per liter (nmol/L) (Mount Sinai). Het normale bereik voor FT3 is 3,08 – 6,78 picomol per liter (pmol/L). Als jouw T3- of FT3-waarden buiten dit bereik liggen, ga dan naar een arts.

Symptomen van T3-tekort

Laag T3 kan worden veroorzaakt door een onderactieve schildklier, ook wel hypothyreoïdie genoemd. Kenmerkende symptomen van hypothyreoïdie volgens het NHS (2023) zijn:

 • Gewichtstoename
 • Verstopping (obstipatie)
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Gevoeligheid voor kou
 • Broos haar en broze nagels
 • Spierkrampen en zwakte
 • Onregelmatige menstruatie

Bron: NHS

Symptomen van hoog T3

Hoge T3 kan worden veroorzaakt door een overactieve schildklier, of hyperthyreoïdie. Symptomen van hyperthyreoïdie zijn onder andere:

 • Moeite met slapen
 • Nervositeit, angst, of prikkelbaarheid
 • Hyperactiviteit
 • Stemmingswisselingen
 • Spierzwakte
 • Gevoeligheid voor warmte
 • Jeuk
 • Diarree
 • Aanhoudende dorst

Bron: NHS

Wat betekenen abnormale T3-waarden?

Een T3-waarde buiten het normale bereik kan wijzen op een tekort of een teveel aan schildklierhormoon. Zowel hypothyreoïdie als hyperthyreoïdie vereisen follow-up met een arts en behandeling om de schildklierhormonen weer op een gezond niveau te brengen en de symptomen te verminderen.

Wat moet ik doen als mijn T3 waarde abnormaal is?

Als je een T3-test bij de arts hebt gedaan, zal deze de testresultaten interpreteren en vervolgadvies geven. Als je een schildklier thuistest hebt uitgevoerd, neem dan het laboratoriumrapport mee naar je huisarts voor verdere evaluatie. Referenties

Bronnen

NHS website. (2021, November 18). Symptoms. nhs.uk. https://www.nhs.uk/conditions/overactive-thyroid-hyperthyroidism/symptoms/

NHS website. (2021, November 18). Symptoms. nhs.uk. https://www.nhs.uk/conditions/underactive-thyroid-hypothyroidism/symptoms/

T3 test. (n.d.). Mount Sinai Health System. https://www.mountsinai.org/health-library/tests/t3-test

T3 (Triiodothyronine) Test: What It Is, Function & Levels. (n.d.). Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22425-triiodothyronine-t3

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.