Allergie

Symptomen van voedselallergie

Geschreven door

Lauren Dobischok
6 juni, 2023

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Heb je vaak last van buikkrampen of misselijkheid na het eten van bepaalde producten? Of misschien krijg je uitslag of jeukt je mond na een maaltijd? Dan ben jij misschien één van de miljoenen mensen op de wereld met een voedselallergie. Voedselallergieën kunnen allerlei symptomen veroorzaken, variërend van onaangenaam en vervelend tot levensbedreigende noodsituaties. Lees verder om meer te weten te komen over de meest voorkomende voedselallergie symptomen en wanneer je een allergietest zoals Homed-IQ’s Allergietest Uitgebreid kunt overwegen.

Symptomen van voedselallergieën herkennen

Voedselallergieën ontstaan wanneer het immuunsysteem een overreactie vertoont op bepaalde soorten voedsel (Mayo Clinic). Tijdens deze reactie herkent het immuunsysteem het allergeen als een bedreiging voor het lichaam, waardoor een beschermende reactie op gang komt die de symptomen van een allergie veroorzaakt. Allergische reacties kunnen sterk variëren in ernst en symptomen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam. Als je vermoedt dat je een voedselallergie hebt, kan het herkennen en begrijpen van deze symptomen cruciaal zijn om je klachten te beperken en in de toekomst te voorkomen. Hieronder gaan we dieper in op de typische symptomen van voedselallergieën.

Spijsverteringssymptomen

Eén van de meest voorkomende symptomen van een voedselallergie is ongemak in het spijsverteringsstelsel. Dit kan bestaan uit buikkrampen, winderigheid, een opgeblazen gevoel of een gevoel van volheid. Sommige mensen kunnen ook last hebben van misselijkheid, braken of diarree. Deze symptomen kunnen binnen enkele minuten of enkele uren na het eten van het beledigende voedingsmiddel optreden (Mayo Clinic). Symptomen van voedselallergieën voor de spijsvertering kunnen moeilijker te herkennen zijn omdat ze verward kunnen worden met indigestie, voedselvergiftiging of andere maagkwalen. Eliminatie diëten kunnen worden gebruikt om een allergie te identificeren die spijsverteringssymptomen veroorzaakt, waarbij het verdachte allergeen een tijd niet wordt gegeten, gevolgd door het opnieuw te introduceren en te controleren of er symptomen optreden.

Huidreactie

Huidreacties zijn een ander gemakkelijk herkenbaar symptoom van voedselallergieën. Een veel voorkomende reactie is jeuk of een tintelend gevoel in en rond de mond na het eten van een bepaald voedingsmiddel. Roodheid of zwelling kan ook optreden, vooral rond de mond, het gezicht of het gebied waar het allergene voedsel in contact kwam met je huid. Netelroos, gekenmerkt door rode, jeukende, verhoogde bultjes die lijken op insectenbeten, zijn ook veel voorkomende symptomen van een voedselallergie (NHS, 2023). Mensen met allergieën lopen ook een hoger risico op eczeem, een huidaandoening die een droge, jeukende, rode huid veroorzaakt (Conaway, 2022).

Symptomen van de luchtwegen

In sommige gevallen kunnen voedselallergieën leiden tot ademhalingsproblemen. Deze kunnen zich uiten als een loopneus of verstopte neus, niezen, hoesten, een piepende ademhaling of moeite met ademhalen. Sommige mensen kunnen een beklemmend gevoel in hun borst en keel voelen of een verandering in de klank van hun stem. In extreme gevallen kunnen voedselallergieën leiden tot anafylaxie, wat de ademhaling kan beperken en levensbedreigend kan zijn (NHS, 2023).

Cardiovasculaire symptomen

Hoewel ze minder vaak voorkomen, kunnen voedselallergieën ook invloed hebben op het cardiovasculaire systeem. Deze symptomen zijn onder andere licht in het hoofd, flauwvallen, een daling van de bloeddruk en een onregelmatige of verhoogde hartslag. Deze symptomen duiden vaak op een ernstige allergische reactie en moeten worden behandeld als een medisch noodgeval (NHS, 2019).

Anafylaxie

Anafylaxie is een ernstige, levensbedreigende allergische reactie. Het treedt vaak op binnen enkele minuten na blootstelling aan het allergeen, maar de symptomen kunnen een half uur of langer daarna optreden. Bij anafylaxie zijn vaak meerdere systemen in het lichaam betrokken, met symptomen als ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, duizeligheid, bewustzijnsverlies en een snelle pols (NHS, 2019). Het kan ook een dramatische daling van de bloeddruk veroorzaken, wat leidt tot shock. Als je symptomen van anafylaxie ervaart, is het cruciaal om onmiddellijk medische noodhulp te zoeken.

Mensen die anafylaxie kunnen ervaren, moeten altijd een epinefrine auto-injector (Epi-Pen) bij zich dragen. Als er symptomen van anafylaxie optreden, moet je de injector onmiddellijk gebruiken. Het is belangrijk om nog steeds medische hulp te zoeken, zelfs als je je beter begint te voelen, omdat sommige reacties meer dan één dosis epinefrine of aanvullende behandeling vereisen (NHS, 2019).

Een allergie diagnose krijgen

Als je één van de bovenstaande symptomen ervaart, is het van groot belang om een allergietest te laten doen. Allergietesten zijn medische evaluaties die bepalen of iemand allergisch is voor specifieke allergenen, waaronder voedingsmiddelen. Door je te laten testen, kun je de voedingsmiddelen of andere stoffen die je reacties veroorzaken identificeren en leren hoe je effectief met je symptomen kunt omgaan.

Voor allergietesten moet je meestal naar een arts of allergoloog. Veel voorkomende allergietesten zijn:

  • Huidpriktesten: Bij een huidpriktest wordt een kleine hoeveelheid van het verdachte allergeen op de huid aangebracht, meestal op de onderarm, rug of vinger. De huid wordt dan lichtjes geprikt, waardoor het allergeen het huidoppervlak binnendringt. Als je allergisch bent voor de stof, ontwikkel je waarschijnlijk een bultje of reactie op de plaats van de test. Huidpriktesten worden beschouwd als een zeer betrouwbare methode om op allergieën te controleren, maar moeten onder medisch toezicht worden uitgevoerd voor het geval er een ernstige allergische reactie optreedt.
  • Bloedtesten: Bloedtesten meten de hoeveelheid specifieke IgE-antilichamen in je bloed. De aanwezigheid van deze antilichamen wijst op een reactie van het immuunsysteem op een specifiek allergeen. Dit type test kan nuttig zijn als huidtesten niet mogelijk zijn of geen uitsluitsel geven. Bloedallergietesten kunnen ook vanuit huis worden gedaan, omdat er geen blootstelling is aan het allergeen en er dus geen risico is op een allergische reactie. De Allergietest Uitgebreid van Homed-IQ is een thuistest voor meer dan 295 allergenen met betrekking tot 167 specifieke allergieën, waaronder melk, zeevruchten, fruit, groenten, kruiden, eieren, vlees, peulvruchten, granen en noten. De test kan eenvoudig thuis worden uitgevoerd en wordt vervolgens geanalyseerd in een gecertificeerd laboratorium. De resultaten worden vervolgens naar je Homed-IQ account gestuurd en kunnen worden meegenomen naar je huisarts voor nazorg.
  • Orale voeding uitdaging: Een orale voedseluitdaging wordt beschouwd als de meest nauwkeurige manier om voedselallergieën vast te stellen. Onder medisch toezicht neem je een kleine hoeveelheid van het verdachte allergeen en de reactie wordt geobserveerd. De hoeveelheid wordt geleidelijk verhoogd, tenzij er een reactie optreedt. Deze test wordt meestal alleen gedaan als andere onderzoeken geen uitsluitsel geven, omdat er een risico is op een ernstige reactie.
  • Eliminatiedieet: Als het vermoeden bestaat dat bepaalde voedingsmiddelen een allergische reactie veroorzaken, kan je zorgverlener een eliminatiedieet aanbevelen. Dit houdt in dat je deze voedingsmiddelen een paar weken uit je dieet verwijdert en ze dan geleidelijk weer invoert om eventuele reacties te observeren.

Bron: Cleveland Clinic, 2021

Je gezondheid en welzijn waarborgen

Als je vermoedt dat je een voedselallergie hebt, negeer je symptomen dan niet. Vroegtijdige identificatie en behandeling zijn de sleutel tot het behoud van je gezondheid en het voorkomen van ernstige allergische reacties. Zodra een allergeen is geïdentificeerd, kun je stappen ondernemen om te leren hoe je dat voedingsmiddel het beste kunt vermijden en veranderingen in je dieet kunt aanbrengen om gezond te blijven en de symptomen te verlichten.

Bronnen

Cleveland Clinic. (2021, July 2). Allergy Testing. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21495-allergy-testing

Conaway, B. (2022, November 16). Allergies and Eczema: What’s the Link? WebMD. https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/eczema-allergies-link

Mayo Clinic. (2021, December 31). Food allergy – Symptoms and causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/food-allergy/symptoms-causes/syc-20355095

NHS. (2019, June 14). Anaphylaxis. nhs.uk. https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

NHS. (2023, January 12). Food allergy. nhs.uk. https://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.