NHS Blood Plasma Donation

De NHS gebruikt antistoftesten om de niveaus van SARS-CoV-2-antilichamen te detecteren

Geschreven door

Lauren Dobischok
14 januari, 2021

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

De NHS gebruikt antistoftesten om de niveaus van SARS-CoV-2-antilichamen te detecteren

Amsterdam, NL. — Homed-IQ is zeer verheugd de details aan te kondigen van een nieuw COVID-19-partnerschap voor het testen van antilichamen met het Britse National Health Service (NHS), als onderdeel van hun Convalescent Plasma-programma. Deze samenwerking kwam tot stand als reactie op het verzoek van de NHS Bloed en Transplantatie (NHSBT) om bloedplasmadonaties van mensen die hersteld waren van COVID-19 en antilichamen tegen het virus in hun bloed hadden. Plasma met COVID-19-antilichamen kan nuttig zijn bij de behandeling van patiënten met een actieve COVID-19-infectie en zal worden gebruikt in nieuwe klinische onderzoeken als onderdeel van het Herstellende Plasma programma.


Na de start van het programma in januari zal Homed-IQ gedurende enkele maanden de kwantitatieve antistoffentests aan potentiële plasmadonoren leveren die vervolgens worden gescreend op hun COVID-19 antilichaamspiegels en die worden uitgenodigd om plasma te doneren als ze voldoen aan de vereisten.

Donateurs hebben toegang tot hun resultaten via het Homed-IQ patientenportaal. Resultaatgegevens van het antilichaamtestprogramma zullen ook aan de NHS worden gerapporteerd ter ondersteuning van het programma.

Personen die positief zijn getest op COVID-19 en gedurende tenminste twee weken geen symptomen hebben ondervonden of van wie is bevestigd dat ze antilichamen tegen het virus hebben zijn potentiële kandidaten voor plasmadonatie. Het door Homed-IQ geboden geavanceerde testproces voor antistoffen kan helpen bepalen of een persoon is blootgesteld aan het virus door het niveau van antilichamen in het bloed te detecteren en elimineert de noodzaak voor donoren om naar een daarvoor ingerichte prikpost te reizen voor een initiële screening op geschiktheid.
Patiënten met hoge antilichaamtiters worden vervolgens aangemoedigd om hun bloedplasma te doneren. Het doneren van plasma heeft geen invloed op de immuniteit van de donor aangezien het lichaam antilichamen zal blijven aanmaken. Meer informatie over plasmadonatie is te vinden op de NHSBT-website.

Over Homed-IQ
Homed-IQ is een toonaangevende onderneming dat zich richt op patiëntgerichte zorg door end-to-end laboratoriumdiensten aan te bieden. Met een missie om zowel de individuele alsook de volksgezondheid te verbeteren levert Homed-IQ diagnostische oplossingen van wereldklasse door technologie te gebruiken om de levering van zorg te verbeteren. Bezoek voor meer informatie over Homed-IQ onze website: www.homediq.com.

De NHS Blood and Transplant & Homed-IQ Verpakking

Speciale Homediq and NHS Blood and Transplant verpakking

Waarschuwing
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot klinische laboratoriumtests, de mogelijke voordelen van serologische tests van COVID-19, onze reacties op en de verwachte toekomstige effecten van de COVID -19 pandemie, evenals de kansen voor toekomstige groei. Elk van de toekomstgerichte verklaringen is onderhevig aan verandering op basis van verschillende belangrijke factoren waarvan er vele buiten de controle van het bedrijf liggen, inclusief maar niet beperkt tot of onze reactie op de COVID-19-pandemie effectief zal zijn, de impact van de COVID-19 pandemie op onze zakelijke en financiële toestand, evenals op algemene economische, zakelijke en marktomstandigheden, concurrentiële acties en andere onvoorziene veranderingen en algemene onzekerheden in de markt, veranderingen in overheidsregelgeving, waaronder hervorming van de gezondheidszorg, aankoopbeslissingen van klanten, inclusief veranderingen in regelgeving of beleid van betalers, andere nadelige acties van overheids- en derde betalers, de tevredenheid van het bedrijf met regelgevende en andere vereisten, problemen met de patiëntveiligheid, wijzigingen in testrichtlijnen of aanbevelingen, reacties van de federale, provinciale en lokale overheid op de COVID-19-pandemie , ongunstige resultaten in materiële geschillen, het niet onderhouden of ontwikkelen van klantrelaties, ons vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen of aan te schaffen en ons aan te passen aan technologische veranderingen, storingen in informatietechnologie, systemen of gegevensbeveiliging en werknemersrelaties. Deze factoren hebben in sommige gevallen invloed gehad en kunnen in de toekomst (samen met andere factoren) van invloed zijn op het vermogen van het bedrijf om de bedrijfsstrategie van het bedrijf te implementeren en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte verklaringen worden gesuggereerd. Als gevolg hiervan worden lezers gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op onze toekomstgerichte verklaringen. Het bedrijf is niet verplicht om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, zelfs niet als de verwachtingen van het bedrijf veranderen. Alle toekomstgerichte verklaringen worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring.

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.