Gezondheid van de nierLevergezondheid

Albumine

Geschreven door

Anna Roell
6 mei, 2024

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Albumine, het meest voorkomende eiwit in menselijk bloedplasma (NHS, 2022). Bloedplasma is het vloeibare deel van het bloed dat geen bloedcellen bevat en wel eiwitten en elektrolyten, hormonen, glucose (suiker), vetten en vitamines in vloeibare vorm heeft. Hoewel albumine een belangrijke rol speelt voor veel lichaamsfuncties, zijn veel mensen niet bekend met de eigenschappen van deze stof en de klinische betekenis ervan. In dit artikel bieden we je een overzicht van de belangrijkste informatie die je over albumine moet weten.


Als bijvoorbeeld het albuminegehalte te laag is, kan dit een indicatie zijn dat er mogelijk een medische aandoening aanwezig is. Een verlaagd albuminegehalte kan wijzen op problemen met de lever of nieren, aangezien deze organen een grote rol spelen bij de productie en regulatie van albumine. Om ziekten vroegtijdig te herkennen, kun je gemakkelijk vanuit huis je albumine testen met de lever- en nierfunctietest van Homed-IQ.


Inhoudsopgave


Wat is albumine?

Albumine is een eiwit in het bloed en vormt ongeveer 50% van de totale eiwitinhoud in menselijk bloedplasma. Albumine worden voornamelijk in de lever geproduceerd en vervolgens in de bloedbaan vrijgegeven, waar het zijn vele functies vervult. Het reguleert niet alleen de vochtbalans in het bloed door te voorkomen dat water uit de bloedvaten in het weefsel terechtkomt, maar dient ook als transportmiddel voor verschillende stoffen. Deze stoffen omvatten een breed scala aan moleculen zoals vetten, hormonen, vitamines en medicijnen (Medline Plus, 2022).

Waarom wordt albumine gemeten?

Het meten van het albuminegehalte is een belangrijk onderdeel van de medische diagnostiek om de algemene gezondheidstoestand te controleren en de functie van de lever en nieren te monitoren. Deze test wordt niet alleen ingezet bij vermoeden van ondervoeding, maar ook om de resultaten van andere medische tests aan te vullen. Het kan onderdeel zijn van reguliere gezondheidscontroles of gericht worden ingezet als er symptomen zijn die wijzen op een mogelijke lever- of nieraandoening (Cleveland Clinic, 2022; Mayo Clinic, 2022).

Wat is de normaalwaarde voor albumine?

De normaalwaarde voor albumine in het bloed ligt bij volwassenen typisch tussen 3,5 en 5,5 g/dL. Bij oudere mensen, zwangere vrouwen en personen die orale anticonceptiva (de pil) gebruiken, kan deze waarde doorgaans lager zijn. Meestal ligt de normale waarde voor albumine in urine onder de 20 mg/l.

Wat zijn oorzaken van verhoogde waarden?

Verhoogde albuminewaarden in het bloed, ook bekend als hyperalbuminemie, zijn relatief zeldzaam en komen vooral voor als gevolg van dehydratie (vochttekort), veroorzaakt door aandoeningen zoals diarree, braken en koorts. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen zoals corticosteroïden, die vaak worden voorgeschreven voor de behandeling van ontstekingen, of hormoonpreparaten zoals die gebruikt worden in hormoonvervangende therapieën en insuline bij de behandeling van diabetes, kunnen leiden tot een tijdelijke stijging van het albuminegehalte. Het regelmatig controleren van je albuminewaarden kan je helpen de effecten van deze aandoeningen op je gezondheid te begrijpen en tijdig aanpassingen te maken (Cleveland Clinic, 2022).

Wat zijn oorzaken van verlaagde waarden?

Voor een lage albuminespiegel zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de afbeelding zie je een overzicht van de factoren die een lage albuminespiegel kunnen veroorzaken:

Oorzaken van een lage albuminespiegel

Bron: Medline Plus, 2022

Albumine, dat voornamelijk in de lever wordt aangemaakt, kan door leveraandoeningen zoals hepatitis of levercirrose in zijn productie worden belemmerd. Ook nierziekten, waarbij albumine via de urine wordt uitgescheiden, leiden tot een verlaging van het albuminegehalte. Diabetes en aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals inflammatoire darmziekten, waaronder de ziekte van Crohn, kunnen de albumineproductie ook verstoren. Daarnaast hebben hartaandoeningen en acute shocktoestanden, die de bloedcirculatie verstoren, een negatieve invloed op het albuminegehalte. Chronische ontstekingen en ondervoeding leiden eveneens tot een daling van het albuminegehalte, doordat het lichaam zijn eigen reserves herverdeelt. Verder kunnen bepaalde levensstijlfactoren en medicijnen, zoals de pil, en hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap het albuminegehalte beïnvloeden.

Wat zijn de symptomen van lever- en nieraandoeningen?

Lever- en nieraandoeningen kunnen vaak leiden tot een lage albuminespiegel, daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de symptomen van deze aandoeningen om mogelijke gezondheidsproblemen tijdig te herkennen. Als dergelijke symptomen optreden, kan een albuminetest nuttig zijn om mogelijke afwijkingen van de normaalwaarden te bepalen. In de tabel vind je de typische symptomen van lever- en nieraandoeningen:

Symptomen van een leverziekteSymptomen van een nierziekte
Braken en misselijkheid
Verminderde eetlust
Moeheid en een verzwakt gevoel
Zwellingen in de buik, enkels of benen
Geelzucht
Donkere urine
Jeuk
Gezwollen handen, voeten of oogleden
Droge huid
Jeuk
Veel of weinig plassen
Bloederige, schuimige urine
Gewichtsverlies
Verminderde eetlust
Spierkrampen
Slaapproblemen
Braken en misselijkheid
Verwardheid

Bronnen: Cleveland Clinic, 2023; NHS, 2023

Hoe test je je albumine?

Je kunt je albumine zowel via bloed- als urinetests meten, en beide methoden hebben specifieke medische functies:

  • Bloedtest: Een albumine-bloedtest meet de concentratie van albumine in het bloedplasma en wordt vaak gebruikt om de voedingstoestand, de leverfunctie en de algemene gezondheidstoestand te beoordelen.
  • Urintest: De urine-albuminetest meet de hoeveelheid albumine in de urine. Deze test wordt vooral gebruikt om vroege tekenen van nierschade te herkennen, met name bij mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of hoge bloeddruk, die een verhoogd risico op nierziekten hebben. Een gezond persoon scheidt slechts heel weinig albumine uit via de urine; een toename kan wijzen op een beginnende nierfunctiestoornis.

Bron: Cleveland Clinic, 2022

Voor het controleren van de lever- en nierfunctie vanuit huis biedt Homed-IQ een handige testkit aan. Deze test meet albumine in de urine, wat als indicator voor de nierfunctie dient. Daarnaast worden andere belangrijke markers voor de leverfunctie geanalyseerd, zodat je een compleet beeld kunt krijgen van de gezondheid van deze organen. Voor meer informatie en om te bestellen, klik hier: Lever- en nierfunctietest van Homed-IQ.

Samenvatting

Albumine is het meest voorkomende eiwit in het menselijk bloedplasma en speelt een cruciale rol bij het handhaven van verschillende lichaamsfuncties. Het wordt voornamelijk in de lever geproduceerd en heeft belangrijke transportfuncties voor verschillende stoffen in de bloedsomloop. Een normaal albuminegehalte is essentieel voor de gezondheid van de lever en de nieren, en afwijkingen kunnen wijzen op verschillende ziekten. Het meten van het albuminegehalte is daarom een belangrijk onderdeel van medische diagnose en monitoring. Een laag albuminegehalte kan wijzen op lever- of nieraandoeningen en andere gezondheidsproblemen, terwijl een hoog niveau vaak wordt geassocieerd met uitdroging. Regelmatige controle van het albuminegehalte kan helpen om mogelijke gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Bronnen

Albumin. (2022, April 27). South Tees Hospitals NHS Foundation Trust. Retrieved May 6, 2024, from https://www.southtees.nhs.uk/services/pathology/tests/albumin/

Albumin Blood Test. (2022, June 7). MedlinePlus. Retrieved May 6, 2024, from https://medlineplus.gov/lab-tests/albumin-blood-test/

Albumin Blood Test: What It Is, Purpose, Procedure & Results. (2022, February 2). Cleveland Clinic. Retrieved May 6, 2024, from https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22390-albumin-blood-test

Chronic kidney disease. (n.d.). NHS. Retrieved May 6, 2024, from https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/

Liver Disease: Signs & Symptoms, Causes, Stages, Treatment. (2023, October 4). Cleveland Clinic. Retrieved May 6, 2024, from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17179-liver-disease

Over de auteur

Anna Roell

Anna is opgeleid tot verpleegster en gezondheidseconoom, gespecialiseerd in epidemiologie, en combineert haar medische en wetenschappelijke interesses. Haar doel is om het begrip van medische informatie bij anderen te verbeteren en deze op een begrijpelijke manier over te brengen. Anna komt oorspronkelijk uit Duitsland en woont nu in Amsterdam. Wat ze het meest waardeert aan wonen in Amsterdam is de open-minded, actieve houding van de mensen, de markten en de prachtige natuur in de omgeving van Amsterdam.