Testen op diabetes – moet je een thuistest doen of naar de dokter gaan?
Diabetes

Testen op diabetes – moet je een thuistest doen of naar de dokter gaan?

Geschreven door

Lauren Dobischok
15 mei, 2022

Medisch gecontroleerd artikel Alle HOMED-IQ blogs worden beoordeeld door medische specialisten

Ben je nieuwsgierig of een diabetestest van de dokter anders is dan de diabetestest die je thuis kunt doen? In dit artikel willen we je de verschillen laten zien tussen de verschillende opties voor testen en uitleggen wanneer welke test de juiste is.

Wat is diabetes?

Diabetes is een overkoepelende term voor verschillende ziekten van de menselijke stofwisseling waarbij het menselijk lichaam geen of niet voldoende insuline meer produceert. Diabetes kan genetisch bepaald zijn of het gevolg zijn van een ongezond voedingspatroon. Wil je meer weten over diabetes type 1 en diabetes type 2? We hebben in het verleden al het een en ander geschreven over diabetes type 1 en diabetes type 2, dus neem gerust de tijd om ook onze andere artikelen eens te lezen om zo meer te weten te komen over diabetes en HbA1c en wat zijn de symptomen van diabetes type 1 en 2.

Wat is een diabetes thuistest?

Een diabetes thuistest is een zelfafname test waarmee je een kleine hoeveelheid bloed kunt afnemen. Als het een sneltest betreft, heb je jouw testresultaat in ongeveer 10-30 minuten. Als je echter een thuistest gebruikt, moet je jouw monster na de test naar een laboratorium sturen voor analyse.

Zowel urine- als bloedmonsters zijn gemakkelijk te verzamelen en kunnen betrouwbare resultaten opleveren; Bij beide soorten testen is het echter essentieel dat je het monster op een lege maag neemt, bij voorkeur ‘s ochtends net na het opstaan; Daarnaast moet je de eerste urine van de dag gebruiken voor het urinemonster.

Hoewel snelle diabetestests goedkoop zijn en snel resultaat opleveren, staan ze bekend om hun lage betrouwbaarheid; Aan de andere kant is een zelftest met laboratoriumbeoordeling, zoals Homed-IQ’s bloedsuikertest, levert zowel een snel testresultaat als een hoge mate van betrouwbaarheid. We raden daarom altijd een thuistest met laboratoriumbeoordeling aan als je moet kiezen tussen de twee soorten testen.

Wat is een diabetes test van de apotheek?

In de apotheek kun je zowel sneltesten als thuistesten met labbepaling krijgen. De procedure van beide tests is hetzelfde als die van de tests die je online kunt kopen. Nogmaals, een sneltest is niet bijzonder aan te bevelen als je ook kunt kiezen voor een zelftest met laboratoriumonderzoek. Het verschil tussen de tests van het internet en die van de apotheek is meestal de prijs. Ze kunnen echter ook verschillen in kwaliteit en betrouwbaarheid. Een apotheek hanteert hoge kwaliteitsnormen en zal waarschijnlijk alleen gecertificeerde zelftests te koop aanbieden, terwijl sommige zelftests van internet niet gecertificeerd zijn of met erkende laboratoria werken.

De thuistesten van Homed-IQ voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en staan op hetzelfde kwaliteitsniveau als de thuistesten verkrijgbaar bij de apotheek.

Wat test een diabetes test bij de dokter?

Terwijl een thuistest de bloedsuikerwaarde in je bloed meet, is een diabetesonderzoek bij de huisarts vaak iets uitgebreider.

Een dokter gebruikt verschillende metingen om diabetes vast te stellen:

  • Nuchtere bloedglucose
  • Bloedglucose terloops
  • HbA1c-waarde (bloedglucose op lange termijn)
  • oGTT (orale glucosetolerantietest)

De huisarts kiest meestal een van de waarden wanneer hij of zij bij de patiënt een bloedonderzoek uitvoert. Als de bloedwaarden ondanks de symptomen in het grensgebied liggen, besluit hij/zij vaak tot een aanvullende test, ook wel orale glucosetolerantietest genoemd.

Naast een bloedtest is ook een urinetest bij de dokter mogelijk, maar een urinetest is zeker niet de eerste keuze om zichzelf/iemand op diabetes te testen. De reden hiervoor is dat een teveel aan suiker pas wordt afgegeven bij een bloedwaarde van 180mg/dl en een waarde van 180mg/dl wordt al als te hoog beschouwd. Daarom is de urinetest ongeschikt voor het diagnosticeren van diabetes in een vroeg stadium, ook wel pre-diabetes genoemd.

Wat is de glucosetolerantietest en wat meet hij?

De orale glucose tolerantie test (oGTT) is een test die meet hoe snel het lichaam van een patiënt oraal ingenomen glucose kan verwerken. Zoals eerder vermeld, wordt deze test gebruikt wanneer de bloedglucosewaarden van de normale diabetestest binnen het normale grensbereik liggen, maar de patiënt nog klaagt over diabetes-typische symptomen. Bij een glucosetolerantietest wordt eerst bloed van de patiënt afgenomen om de uitgangswaarde van de bloedglucose vast te stellen. De patiënt krijgt dan 50-75 g glucose toegediend om na twee tot vier uur te worden vergeleken met de uitgangswaarde van de bloedglucose. Indien de bloedglucosewaarden na ten minste twee uur nog steeds boven een waarde van 200 mg/dl liggen, wordt bij de patiënt de diagnose diabetes gesteld.

Wat kost een diabetes test bij de huisarts?

Een test bij de huisarts kost ongeveer 20 euro, maar omvat alleen de test en de afname. De laboratoriumanalyse is niet in deze prijs inbegrepen. Deze kosten moeten er nog bovenop komen en maken de diabetes test bij de huisarts al snel duur.

Maar behalve geld kost een test bij de huisarts nog iets anders, namelijk tijd. Een diabetes test bij de huisarts is niet iets wat je zomaar even tussendoor kunt doen. U moet een afspraak maken, in de wachtkamer wachten op de dag van de afspraak en wachten op de resultaten nadat het bloed is afgenomen. Niet iedere persoon heeft hier dan ook de tijd voor. Dit is waar hoogwaardige thuistests zoals die van Homed-IQ een uitkomst bieden.

Welke diabetes test is geschikt voor mij?

Welke test voor jou geschikt is, hangt af van de situatie. Komt diabetes in de familie voor en wil je gewoon uit nieuwsgierigheid eens je bloedwaarden controleren omdat je geen andere symptomen hebt? In dit geval is een thuistest waarbij je HbA1c meet wellicht voldoende. Lijd je daarentegen aan symptomen van diabetes en wil je het risico graag inschatten? In dat geval wordt een thuistest met laboratoriumonderzoek aanbevolen om er zeker van te zijn dat het resultaat geldig is. Het doen van een thuistest bespaart je niet alleen geld, maar vooral ook tijd!

Wijken de waarden van het laboratoriumresultaat af van de gemiddelde waarden? Dan raden we aan om je huisarts te raadplegen en verdere stappen te ondernemen. Net als bij elke andere thuistest geldt ook voor de zelftest voor diabetes dat een zelftest je helpt om grip te houden op je eigen gezondheid, maar dient niet als zelfdiagnose en moet niet in de plaats komen van een bezoek aan de huisarts!

Bronnen

Federal Ministry of Health. (2021, June 28). Diabetes mellitus type 1 and type 2 | BMG. Diabetes mellitus type 1 and type 2. Opgehaald op 10 mei 2022 van https://www.bundesgesundheitsminister.de/themen/praevention/gesundheitsinstrumente/diabetes.html

Fischer, C. (2020, April 13). Diabetes test: Self-test or go to the doctor? Diabetes Self Help. Opgehaald op 10 mei 2022 van https://diabetes- selbsthilfe.com/diabetes-test/

Rudorf, J. (2020, March 12). IGeL: Diabetes screening with HbA1c test. Pharmacy magazine. Op 10 mei 2022 ontleend aan https://www.apotheken-umschau.de/icken-symptome/diabetes/blutzucker/igel-diabetes-screening-mit-hba1c-test-723095.html

Schwarz, J. & Franz, M. (2021, July 15). diabetes test. NetDoctor. Op 10 mei 2022 ontleend aan https://www.netdoktor.de/opathien/diabetes-mellitus/diabetes-test/

Over de auteur

Lauren Dobischok

Lauren is een gezondheidswetenschapper en wetenschapscommunicator en woont momenteel in Nederland. Oorspronkelijk komt ze uit Canada, maar heeft een onderzoeksmaster in Gezondheidswetenschappen afgerond aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (NIHES) met een specialisatie in epidemiologie. Voor haar Master heeft ze een Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Simon Fraser University afgerond. Met een achtergrond in de volksgezondheid is het haar doel om nauwkeurige wetenschappelijke inhoud te creëren die gemakkelijk te begrijpen is en mensen in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen. Binnen Homed-IQ werkt Lauren als Product Developer en Content Lead, waarbij ze nauw samenwerkt met artsen en wetenschappers op het gebied van medische hulpmiddelen voor Homed-IQ’s nieuwe producten en schriftelijke communicatie.